OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Ove internetske stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama koje nudi tvrtka MELANOS DELMATA d.o.o., Široka ulica 12, 23000 Zadar te služe kao elektroničko prodajno mjesto tvrtke – internetska trgovina.

Uvjeti poslovanja internetske trgovine (www.tartufidelmata.com) sastavljeni su u skladu sa aktualnim Zakonom o zaštiti opotrošača (ZZP) i Zakonom o obveznim odnosima (ZOO).

Molimo vas da pažljivo pročitate sve niže navedene uvjete kupnje i poslovanja. Narudžbom proizvoda Kupac potvrđuje prihvaćanje ovih uvjeta kupnje.

PRODAVATELJ

Sjedište prodavatelja:
MELANOS DELMATA d.o.o., Sjedište: Široka ulica 12, 23000 Zadar

Kontakt: 091/793 7271    E-mail: info@tartufidelmata.com

OIB:  55361801644, MB: 5350204, MBS ­­­­­­­­­­110103896

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zadru pod brojem Tt-20/9006-2
Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.

Uprava: Iva Matak, mag.oec., Direktor: Iva Matak, mag.oec.

KUPAC

Kupac je svaka pravna i fizička osoba koja izvrši narudžbu i plaćanje u internetskoj trgovini (www.tartufidelmata.com).

PREDUGOVORNE OBAVIJESTI

Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj mora Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

 1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
 2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
 3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa
 4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
 5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
 6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi
 7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
 8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji
 9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
 10. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona
 11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora
 12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
 13. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
 14. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona
 15. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima  otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje
 16. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji
 17. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja
 18. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja
 19. ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati
 20. mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.

Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Uvjetima kupnje na MELANOS DELMATA d.o.o. internetskoj stranici (www.tartufidelmata.com)

RAČUN / POTVRDA O SKLOPLJENOM UGOVORU

Račun koji će kupac primiti zajedno s naručenom robom predstavlja potvrdu o sklopljenom ugovoru te sadrži sve potrebne podatke iz članka 57. ZZP.

PRAVILA POSTUPANJA TRGOVACA 

Ovi uvjeti kupnje predstavljaju pravila postupanja po kojima se trgovac obvezuje postupati u svojoj poslovnoj praksi.

Cijene

Cijene su izražene u kunama, a PDV je uračunat u cijenu. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Narudžbe

Naručivanje robe putem internetske trgovine moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Naručiti možete kao registrirani i kao neregistrirani korisnik. Svi proizvodi navedeni na internetskoj trgovini (www.tartufidelmata.com) nalaze se na skladištu te su raspoloživi za narudžbu u ograničenim količinama. Ako određeni proizvod u trenutku narudžbe nije raspoloživ, kupac će biti obaviješten te će mu biti ponuđen najsličniji zamjenski proizvod ili povrat novaca. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i narudžbe.

Akcijska prodaja i kodovi za popust

Tvrtka MELANOS DELMATA d.o.o će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju. Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine.

Nakon isteka roka akcijske prodaje, tvrtka  MELANOS DELMATA d.o.o neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Izjava o sigurnosti

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje. Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Hvala što koristite CorvusPay!

Uvjeti dostave

Isporuka paketa vrši se dostavom na adresu, putem ugovorene dostavne službe Overseas Express (Domaće pošiljke – Hrvatska) i DHL Express (Međunarodne pošiljke – Svijet).

Brzina dostave u domaćem i međunarodnom prometu može odstupati od uobičajene u vrijeme blagdana, neradnih dana, tijekom velikih prodajnih akcija i drugih situacija u kojima su moguće poteškoće tijekom isporuke.

HRVATSKA

Brza dostava (u pravilu do 3 radna dana)
0,0 kg – 31,5 kg 30,00 kn
Narudžbe iznad 500,00 kn besplatna dostava

Besplatna dostava za narudžbe iznad 500,00 kn vrijedi isključivo na području Hrvatske.

SVIJET

Međunarodna dostava vrši se u roku 5-7 radnih dana.

Cijena dostave u međunarodnom prometu računa se prema Zonama. Unutar svake Zone nalazi se odgovarajuća zemlja.

Izračun iznosa poštarine za narudžbe izvan Hrvatske dostupan je u procesu kupovine, po odabiru proizvoda.

ZONA ZEMLJA
ZONA 1 Austria (AT), Czech Rep,, The (CZ), Germany (DE), Hungary (HU), Italy (IT), Poland (PL), San Marino (SM), Slovakia (SK), Slovenia (SI), Vatican City (VA)
ZONA 2 Belgium (BE), Bulgaria (BG), France (FR), Luxembourg (LU), Monaco (MC), Netherlands, The (NL), Romania (RO), United Kingdom (GB)
ZONA 3 Cyprus (CY), Denmark (DK), Estonia (EE), Finland (FI), Greece (GR), Ireland, Rep, Of (IE), Latvia (LV), Lithuania (LT), Malta (MT), Portugal (PT), Sweden (SE), Spain (ES)
ZONA 4 Albania (AL), Andorra (AD), Armenia (AM), Bosnia & Herzegovina(BA), Gibraltar (GI), Guernsey (GG), Iceland (IS), Israel (IL), Jersey (JE), Kosovo (KV), Liechtenstein (LI), Moldova, Rep, Of (MD), Montenegro, Rep Of (ME), Norway (NO), North Macedonia (MK), Serbia, Rep, Of (RS), Switzerland (CH), Turkey (TR)
ZONA 5 Canada (CA), USA (US)
ZONA 6 Azerbaijan (AZ), China (CN), Georgia (GE), Hong Kong SAR China (HK), India (IN), Japan (JP), Korea, Rep, Of (KR), Malaysia (MY), Philippines, The (PH), Singapore (SG), Taiwan (TW), Turkmenistan (TM)
ZONA 7 Afghanistan (AF), Algeria (DZ), American Samoa (AS), Angola (AO), Anguilla (AI), Antigua (AG), Argentina (AR), Aruba (AW), Australia (AU), Bahamas (BS), Bahrain (BH), Bangladesh (BD), Barbados (BB), Belarus (BY), Belize (BZ), Benin (BJ), Bermuda (BM), Bhutan (BT), Bolivia (BO), Bonaire (XB), Botswana (BW), Brazil (BR), Brunei (BN), Burkina Faso (BF), Burundi (BI), Cambodia (KH), Cameroon (CM), Canary Islands, The (IC), Cape Verde (CV), Cayman Islands (KY), Central African Rep(CF), Chad (TD), Chile (CL), Colombia (CO), Comoros (KM), Congo (CG), Congo, DPR (CD), Cook Islands (CK), Costa Rica (CR), Cote D Ivoire (CI), Cuba (CU), Curacao (XC), Djibouti (DJ), Dominica (DM), Dominican Rep, (DO), Ecuador (EC), Egypt (EG), El Salvador (SV), Eritrea (ER), Eswatini (SZ), Ethiopia (ET), Falkland Islands (FK), Faroe Islands (FO), Fiji (FJ), French Guyana (GF), Gabon (GA), Gambia (GM), Ghana (GH), Greenland (GL), Grenada (GD), Guadeloupe (GP), Guam (GU), Guatemala (GT), Guinea Rep, (GN), Guinea-Bissau (GW), Guinea-Equatorial (GQ), Guyana (British) (GY), Haiti (HT), Honduras (HN), Indonesia (ID), Iran (IR), Iraq (IQ), Jamaica (JM), Jordan (JO), Kazakhstan (KZ), Kenya (KE), Kiribati (KI), Korea, D,P,R Of (KP), Kuwait (KW), Kyrgyzstan (KG), Laos (LA), Lebanon (LB), Lesotho (LS), Liberia (LR), Libya (LY), Macau SAR China (MO), Madagascar (MG), Malawi (MW), Maldives (MV), Mali (ML), Mariana Islands (MP), Marshall Islands (MH), Martinique (MQ), Mauritania (MR), Mauritius (MU), Mayotte (YT), Mexico (MX), Micronesia (FM), Mongolia (MN), Montserrat (MS), Morocco (MA), Mozambique (MZ), Myanmar (MM), Namibia (NA), Nauru, Rep, Of (NR), Nepal (NP), Nevis (XN), New Zealand (NZ), New Caledonia (NC), Nicaragua (NI), Niger (NE), Nigeria (NG), Niue (NU), Oman (OM, Pakistan (PK), Palau (PW), Papua New Guinea (PG), Panama (PA), Paraguay (PY), Peru (PE), Puerto Rico (PR), Qatar (QA), Reunion, Island Of (RE), Russian Federation (RU), Rwanda (RW), Saint Helena (SH),  Samoa (WS), Sao Tome And Principe (ST), Saudi Arabia (SA), Senegal (SN), Seychelles (SC), Sierra Leone (SL), Solomon Islands (SB), Somalia (SO), Somaliland, Rep Of (XS), South Africa (ZA), South Sudan (SS), Sri Lanka (LK), St, Barthelemy (XY), St, Eustatius (XE), St, Kitts (KN), St, Lucia (LC), St, Maarten (XM), St, Vincent (VC), Sudan (SD), Suriname (SR), Syria (SY), Tahiti (PF), Tajikistan (TJ), Tanzania (TZ), Timor-Leste (TL), Thailand (TH), Togo (TG), Tonga (TO), Trinidad And Tobago (TT), Tunisia (TN), Turks & Caicos (TC), Tuvalu (TV), Uganda (UG), Ukraine (UA), United Arab Emirates (AE), Uruguay (UY), Uzbekistan (UZ), Vanuatu (VU), Venezuela (VE), Virgin Islands-British (VG), Vietnam (VN), Virgin Islands-US (VI), Yemen, Rep, Of (YE), Zambia (ZM), Zimbabwe (ZW)
KG ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7
0,5 162,30 163,80 165,60 176,70 186,00 198,90 254,70
1,0 198,00 200,10 202,20 213,60 227,10 242,70 299,40
1,5 232,80 235,50 237,90 249,90 267,60 285,60 343,50
2,0 267,60 270,90 273,60 286,20 308,10 328,50 387,60
2,5 302,70 306,30 309,30 321,90 347,70 367,50 430,20
3,0 324,00 327,90 331,20 343,80 378,00 404,40 471,90
3,5 345,30 349,50 353,10 365,70 408,30 441,30 513,60
4,0 366,60 371,10 375,00 387,60 438,60 478,20 555,30
4,5 387,90 392,70 396,90 409,50 468,90 515,10 597,00
5,0 409,20 414,30 418,80 431,40 499,20 552,00 638,70
5,5 428,40 434,10 439,20 451,80 529,20 587,40 678,60
6,0 447,60 453,90 459,60 472,20 559,20 622,80 718,50
6,5 466,80 473,70 480,00 492,60 589,20 658,20 758,40
7,0 486,00 493,50 500,40 513,00 619,20 693,60 798,30
7,5 505,20 513,30 520,80 533,40 649,20 729,00 838,20
8,0 524,40 533,10 541,20 553,80 679,20 764,40 878,10
8,5 543,60 552,90 561,60 574,20 709,20 799,80 918,00
9,0 562,80 572,70 582,00 594,60 739,20 835,20 957,90
9,5 582,00 592,50 602,40 615,00 769,20 870,60 997,80
10,0 601,20 612,30 622,80 635,40 799,20 906,00 1.037,70 

Opći uvjeti dostave i preuzimanja paketa

Ugovor o kupoprodaji je sklopljen trenutkom prihvata ponude kupca, a proizvod će biti otpremljen dostavnoj službi u roku 2 radna dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) po primitku uplate kupoprodajne cijene, osim kod plaćanja proizvoda pouzećem.
Ako kupac odabere način plaćanja pouzećem, ugovor o kupoprodaji je sklopljen trenutkom prihvata ponude, a proizvod će biti otpremljen dostavnoj službi u roku 2 radna dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji.
Proizvod će biti dostavljen kupcu na teritoriju Republike Hrvatske u roku od 5 radih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od predaje proizvoda dostavnoj službi. Ukoliko se dostava vrši na jedan od hrvatskih otoka, vrijeme dostave se produžuje za 7 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni).

Želite li dostavu na određeni datum, navedite nam to u napomeni prilikom narudžbe.

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pošiljke provjeriti eventualna VANJSKA oštećenja pošiljke tj. paketa i odmah ih reklamirati dostavljaču, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva veća vanjska oštećenja. U tom slučaju vas molimo da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

UVJETI POVRATA, REKLAMACIJA I ZAMJENA

Jednostavni povrati

Ukoliko niste zadovoljni s proizvodom koji ste naručili, možete ga vratiti uz povrat punog plaćenog iznosa, uključujući i iznos dostave ukoliko je naplaćen (samo za povrat cijele narudžbe).

Svi proizvodi koje se vraćaju moraju biti nekorišteni i neotvoreni u originalnom pakiranju.

Trošak dostave do našeg skladišta za proizvode koje vraćate snosite samostalno (poštom ili dostavnom službom), osim u slučaju povrata ili zamjene neispravnih proizvoda kada sve troškove snosi MELANOS DELMATA d.o.o.. Za povrate nekorištenih i neotvorenih proizvoda u našem skladištu molimo da nas prethodno kontaktirate na tel: 091/793 7271 ili e-mail: info@tartufidelmata.com

Napomene

 • Povrati i zamjene moraju biti unaprijed dogovoreni
  • Ukoliko želite povrat sredstva, uz robu koja udovoljava povratu, obavezno mora biti priložena kopija računa te broj računa (IBAN) na koji da izvršimo povrat sredstava
  • Povrat sredstava će biti izvršen sukladno zakonskom roku od 14 dana (ZZP), tj. nakon što zaprimimo proizvod na skladište
  • Prilikom povrata proizvoda, kupac je odgovoran da prikladno zapakira proizvod/e u kartonsku kutiju kako ne bi došlo do oštećenja proizvoda prilikom transporta. Ukoliko do oštećenja dođe jer kupac nije zaštitio proizvod prilikom pakiranja (npr. vraćeni proizvodi zamotani u običan papir ili vrećicu) – povrat ili zamjena neće biti uvaženi.
  • Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Oštećenja u dostavi, krivi proizvodi, neispravni proizvodi

U slučaju oštećenja prilikom dostave, krivo isporučene robe ili je proizvod koji ste dobili neispravan (tvornička greška), molimo vas da nam se javite (elektronskom poštom ili telefonski) u roku od dva radna dana od primitka pošiljke. Sve reklamacije riješiti ćemo u najkraćem mogućem roku. U ovim slučajevima MELANOS DELMATA d.o.o. pokriva sve troškove zamjene proizvoda.

Pravo na jednostrani raskid ugovora (izvod iz ZZP-a, članak 72.)

(1) Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.
(2) U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
(3) Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.
(4) Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.
(5) U slučaju sklapanja ugovora o uslugama, ugovora o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, kao i u slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana sklapanja ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom. Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje (pdf).
Upute za jednostrani raskid ugovora
• Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
• Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.
• Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.
• Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.
• Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.
• Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.
• Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako ste prije isteka naprijed navedenog roka poslali robu na našu adresu.
• Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.
• Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Obveze potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora (izvod iz ZZP-a, članak 77.)
(1) Osim ako je trgovac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. ovoga Zakona, obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.
(2) Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu iz stavka 1. ovoga članka na vrijeme ako prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka pošalje robu ili je preda trgovcu, odnosno osobi koju je trgovac ovlastio da primi robu.
(3) Potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac pristao snositi te troškove ili ako je trgovac propustio obavijestiti potrošača o tome da je dužan snositi te troškove.
(4) Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, roba u trenutku sklapanja ugovora bila dostavljena potrošaču u njegov dom, trgovac mora preuzeti robu na svoj trošak ako robu, zbog njezine prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.
(5) Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ako trgovac nije obavijestio potrošača o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora u skladu s člankom 57. točkom 8. ovoga Zakona, potrošač ne odgovara za umanjenje vrijednosti robe, bez obzira na uzrok umanjenja vrijednosti robe.
(7) Ako jednostrano raskine ugovor nakon što je sukladno člancima 64. i 70. ovoga Zakona izričito zahtijevao da pružanje usluge ili ispunjenje ugovora o isporuci vode, plina, električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora, potrošač je dužan platiti trgovcu dio ugovorene cijene koji je razmjeran onome što je trgovac ispunio potrošaču do trenutka kada ga je potrošač obavijestio o tome da koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, s tim da se proporcionalni iznos cijene koji je potrošač dužan platiti izračunava na temelju ukupne ugovorene cijene, a ako je ta cijena neumjerena, na temelju tržišne vrijednosti onoga što je trgovac ispunio potrošaču.
(8) Ako jednostrano raskine ugovor o uslugama ili ugovor o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, potrošač neće biti obvezan platiti dio cijene razmjeran onom što je trgovac ispunio potrošaču za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora, ako trgovac potrošaču nije dostavio obavijesti predviđene odredbama članka 57. stavka 1. točaka 8. i 10. ovoga Zakona, odnosno ako potrošač nije sukladno člancima 64. ili 70. ovoga Zakona izričito zahtijevao da pružanje usluge započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora.
(9) Ako jednostrano raskine ugovor koji za predmet ima digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, potrošač neće biti u obvezi platiti dio cijene ili troškova razmjernih onome što je trgovac ispunio potrošaču za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora, ako nije dao svoj izričit pristanak na to da ispunjenje ugovora započne prije isteka roka od 14 dana iz članka 72. ovoga Zakona, ako nije potvrdio da je upoznat s činjenicom da davanjem takvog pristanka gubi pravo na jednostrani raskid ugovora ili ako je trgovac propustio obavijestiti ga sukladno člancima 63. ili 69. ovoga Zakona.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora (izvod iz ZZP-a, članak 79.)

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:
• Ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena.
• Predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
• Predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
• Predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

Potrošač je dužan snositi troškove vraćanja robe u skladište tvrtke MELANOS DELMATA d.o.o. u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ZZP.

Odgovornost za materijalne nedostatke

MELANOS DELMATA d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske posebice Zakonu o obveznim odnosima.

Izvansudsko rješavanja potrošačkih sporova

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

Izjava o dostavi i slanju paketa

Preko 95% paketa poslanih od strane MELANOS DELMATA d.o.o. dostavlja se po rasporedu dostavne službe kojom se šalje. Djelatnici MELANOS DELMATA d.o.o. ulažu sve moguće napore kako bi se dostava i slanje paketa izvršilo sukladno rasporedu. MELANOS DELMATA d.o.o. ne može ni u jednom trenutku biti smatran odgovornim zbog kašnjenja u dostavi prouzrokovanih dostavnom službom ili “višom silom”.

Podnošenje prigovora potrošača

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku (poštom) na adresu: MELANOS DELMATA d.o.o., Sjedište: Široka ulica 12, 23000 Zadar, e-mail: info@tartufidelmata.com. Odgovor na vaš prigovor vratit ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. Molimo vas da u prigovoru navedete svoje podatke: ime i prezime, adresa za dostavu odgovora.

Online rješavanje sporova

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova, omogućena je “Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova” (Platforma za ODR) na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/odr

Autorska prava / copyright

Web stranica www.tartufidelmata.com je u vlasništvu tvrtke MELANOS DELMATA d.o.o.. Sav sadržaj na navedenoj stranici, kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikone, audio i video zapisi, digitalni downloadi, softverski paketi i podaci vlasništvo su tvrtke  MELANOS DELMATA d.o.o. ili naših partnera i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva.

Informacije na tartufidelmata.com internetskoj stranici

MELANOS DELMATA d.o.o. ulaže maksimalne napore u održavanju informacija na stranicama internetske trgovine ažurnim i točnim. MELANOS DELMATA d.o.o.  ne može jamčiti stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama. U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama. MELANOS DELMATA d.o.o.  se obvezuje u svakom takvom slučaju revidirati narudžbu i kontaktirati kupca da se osobno dogovori o alternativama. Isto tako, fotografije proizvoda ne moraju uvijek odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi i treba ih shvatiti samo kao informativnu ilustraciju.

Upotreba i korištenje tartufidelmata.com internetske trgovine

MELANOS DELMATA d.o.o.  internetska stranica (www.tartufidelmata.com) u vlasništvu je tvrtke MELANOS DELMATA d.o.o. i upotreba iste se ne naplaćuje, dok se za sam pristup internetu i korištenju daljinskog prijenosa podataka te naknadi za pružanje takve usluge obratite svojem operateru.

Dostupnost tartufidelmata.com internetske trgovine

Iako vam MELANOS DELMATA d.o.o. nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, MELANOS DELMATA d.o.o. ne može garantirati da će usluge na tartufidelmata.com odgovarati vašim potrebama. MELANOS DELMATA d.o.o.  također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Ako dođe do pogreške, molimo vas da je prijavite na e-mail: info@tartufidelmata.com kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Pristup internetskoj trgovini (www.tartufidelmata.com) ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja.

Izjava o ograničenju odgovornosti

MELANOS DELMATA d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene. Ulaskom na ovu internetsku stranicu oslobađa se i odrješuje pružatelj usluga/vlasnik i tvorac ove internetske stranice MELANOS DELMATA d.o.o. svake odgovornosti koja bi mogla nastati nepravilnim korištenjem proizvoda s ove internetske stranice. Svi proizvodi koji su u prodaji s ove internetske stranice smatraju se originalnim proizvodima te se isporučitelj i vlasnik ove web stranice MELANOS DELMATA d.o.o. ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu povredu ili ozljedu nastalu korištenjem proizvoda kupljenih putem ove web stranice. Svi sadržaji na ovoj internetskoj stranici su informativnog ili edukativnog karaktera. Posavjetujte se s liječnikom u vezi primjenjivosti bilo mišljenja ili preporuka s obzirom na svoje simptome ili bolesti. Svi proizvodi dostupni putem ove web stranice ostaju u vlasništvu isporučitelja, vlasnika ove web stranice MELANOS DELMATA d.o.o., do trenutka potpune isplate kupoprodajne cijene. Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje internetske stranice (www.tartufidelmata.com) isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka MELANOS DELMATA d.o.o. ne jamči (i) za posljedice koje mogu nastati upotrebom ove internetske stranice. MELANOS DELMATA d.o.o. zadržava pravo uskrate usluge ili poništenja narudžbe po vlastitom diskrecionom pravu, bez ograničenja i navođenja razloga.

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje u internetskoj trgovini (www.tartufidelmata.com) moguće je na sljedeće načine:

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti jednim od sljedećih načina plaćanja:
Pouzećem, općom uplatnicom (2D) ili kreditnom karticom.

Jednokratno plaćanje karticama:

 • Visa Premium
 • MasterCard
 • Maestro
 • Visa

Visa MasterCard Maestro

Plaćanje pouzećem (po primitku pošiljke) – omogućuje kupcu da iznos narudžbe plati dostavljaču prilikom same dostave na adresu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini.

Uplatom na račun na adresu e-pošte navedenu kod narudžbe šalju se podaci potrebni za uplatu, uključujući broj računa na koji kupac treba uplatiti iznos narudžbe. Kupac može izvršiti plaćanje korištenjem internet bankarstva ili uplatom u poslovnici banke, poštanskom uredu, na FINI i sl. Nakon zaprimanja uplate kupca šalju se naručeni proizvodi na adresu koju je naznačio u narudžbi.

Ugovor o kupoprodaji je sklopljen trenutkom prihvata ponude kupca, a proizvod će biti otpremljen dostavnoj službi u roku 2 radna dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) po primitku uplate kupoprodajne cijene, osim kod plaćanja proizvoda pouzećem. Ako kupac odabere način plaćanja pouzećem, ugovor o kupoprodaji je sklopljen trenutkom prihvata ponude, a proizvod će biti otpremljen dostavnoj službi u roku 2 radna dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Proizvod će biti dostavljen kupcu na teritoriju Republike Hrvatske u roku od 5 radih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od predaje proizvoda dostavnoj službi. Ukoliko se dostava vrši na jedan od hrvatskih otoka, vrijeme dostave se produžuje za 7 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni).

Račun R1 kupac je dužan zatražiti prilikom ispunjavanja narudžbe, naknadni zahtjevi za R1 računom neće biti uvaženi. Ukoliko se plaćanje vrši bankovnom doznakom (virmanom ili internet bankarstvom) kupac je dužan isključivo koristiti podatke za uplatu koje primi e-poštom od strane MELANOS DELMATA d.o.o.. Ugovorena kupoprodajna cijena uključuje sve poreze i davanja te je izražena u hrvatskim kunama.

Za plaćanje karticama, internetska trgovina (www.tartufidelmata.com) koristi CorvusPay sustav koji primjenjuje najnovije standarde u zaštiti podataka – certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica.

Djelatnici internetske trgovine (www.tartufidelmata.com) ni u jednom trenutku nemaju pristup broju kartice, dostupan im je samo broj autorizirane transakcije.

Podaci o karticama ne pohranjuju se u sustavu  MELANOS DELMATA d.o.o. već se broj bankovne kartice direktno provjerava i autorizira u autorizacijskom centru kartične kuće.

Broj kartice nemojte upisivati nigdje osim u za to predviđeno polje, ne šaljite ga e-mailom niti putem formulara za kontakt.

Izjava o konverziji:
All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.

 

Add to cart